Hlavní obsah

descentrar algo

Nechtěli jste hledat:

descendingsestupný

descentsestup(ování), sjezd , klesání

describepopsat, (vy)líčit , charakterizovat

descriptionpopis, popsání

descriptivepopisný, deskriptivní

desecrateznesvětit

desecrationznesvěcení

desegregatezrušit rasovou segregaci

desegregationzrušení rasové segregace

desensitizationdesenzibilizace, snížení citlivosti