Hlavní obsah

desensitization [diːsensɪˌtaɪˈzeɪʃən]