Hlavní obsah

descriptive [dɪˈskrɪptɪv]

Vyskytuje se v

deskriptivní: mat. deskriptivní geometriedescriptive geometry