Hlavní obsah

deck [dek]

Vyskytuje se v

deck out: decked outvyšňořený, vystrojený, slavnostně oblečený

second: second deckdruhá paluba

sun: sun deckAusE otevřená terasa, loď. horní otevřená paluba lodi

balíček: pack/AmE deck of cardsbalíček karet 52 karet

plácnout sebou: fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deckplácnout sebou (na zem)

podpalubí: below decksv podpalubí

skládací: folding chair, deck chairskládací židle

země: (Get) down!, hovor. Hit the deck!K zemi! povel

padnout: fall to the ground, hovor. hit the deckpadnout k zemi

pilotní: stíhačky ap. cockpit, dopravního letadla flight deckpilotní kabina

deck: below decksv podpalubí lodi