Hlavní obsah

cultural [ˈkʌltʃərəl]

Přídavné jméno

  • kulturnícultural heritage/attachékulturní dědictví/atašé

Vyskytuje se v

heritage: national/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví