Hlavní obsah

culturally [ˈkʌltʃərəlɪ]

Vyskytuje se v

cultural: cultural heritage/attachékulturní dědictví/atašé

heritage: national/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví