Hlavní obsah

coolly [ˈkuːlɪ]

Vyskytuje se v

cool: cool (down)sth (o)chladit, zchladit co, vychladnout

cool: cool ituklidni se

cool: keep one's coolzachovat si chladnou hlavu

blower: tech. blower coolingchlazení ventilátorem

cool: get cooler(z)chladnout, vychladnout, ochlazovat se

cool: lose one's coolztratit hlavu

wine: wine coolerchladič na víno

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

feel: the cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla