Hlavní obsah

cooling [kuːlɪŋ]

Vyskytuje se v

cool: cool (down)sth (o)chladit, zchladit co, vychladnout

blower: tech. blower coolingchlazení ventilátorem

wine: wine coolerchladič na víno

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

feel: the cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla