Hlavní obsah

continued [kənˈtɪnjuːd]

Vyskytuje se v

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

nadále: continue to do sth, keep, go on doing sth(i) nadále dělat co

příště: to be continuedpokračování příště

pokračování: to be continuedpokračování příště

stoupat: The waters continue to rise.Voda dále stoupá.

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.