Hlavní obsah

conceive [kənˈsiːv]

Vyskytuje se v

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena