Hlavní obsah

compulsive [kəmˈpʌlsɪv]

Přídavné jméno

  1. chorobný, notorický neovládající nutkánícompulsive liarchorobný lhářcompulsive eatingchorobná chuť k jídlu, nadměrná žravostcompulsive gamblingpatologické hráčství závislost na hazardu
  2. strhující, velmi poutavý kniha ap.
  3. nutkavý

Vyskytuje se v

gambling: gambling addiction, compulsive gamblingpatologické hráčství závislost na hazardu

compulsive: compulsive liarchorobný lhář