Hlavní obsah

compulsively [kəmˈpʌlsɪvlɪ]

Vyskytuje se v

gambling: gambling addiction, compulsive gamblingpatologické hráčství závislost na hazardu

compulsive: compulsive liarchorobný lhář