Hlavní obsah

compulsively [kəmˈpʌlsɪvlɪ]

Vyskytuje se v

compulsive: compulsive liarchorobný lhář

compulsive: compulsive eatingchorobná chuť k jídlu

compulsive: compulsive gamblingpatologické hráčství závislost na hazardu

gambling: gambling addiction, compulsive gamblingpatologické hráčství závislost na hazardu