Hlavní obsah

compounded [kəmˈpaʊndɪd]

Vyskytuje se v

chlorine: chlorine compoundssloučeniny chloru

compound: military compoundvojenský objekt

compound: bot. compound leafsložený list

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

cyclic: chem. cyclic compoundcyklická sloučenina

flower: bot. compound flowersložený květ

fracture: compound fractureotevřená zlomenina

interval: hud. compound intervalsložený interval větší než jedna oktáva

lever: compound leverpákoví, pákový mechanismus

nitrogen: nitrogen compounddusíkatá sloučenina

sentence: compound sentencesouvětí souřadné

složený: slovo složené složeninacompound (word)

souřadný: ling. souvětí souřadnécompound sentence

souvětí: souřadné/podřadné souvětícompound/complex sentence

zlomek: složený zlomekcomplex/compound fraction