Hlavní obsah

complimentary [ˌkɒmplɪˈmentərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

volný: free/complimentary ticketvolná vstupenka

complimentary: be complimentary about sthpochvalně se vyjadřovat o čem