Hlavní obsah

coding [ˈkəʊdɪŋ]

Podstatné jméno

  • odlišování kódovým označením ap., kódování, šifrovánícolour codingbarevné odlišení pro přehlednost ap.

Vyskytuje se v

authorization: authorization codepřístupový kód k souborům ap.

building: building codestavební předpisy/řád

civil: práv. Civil codeobčanský zákoník

code: Labour Codezákoník práce

coding: colour codingbarevné odlišení pro přehlednost ap.

commercial: ekon. commercial codeobchodní zákoník

čárový: bar codečárový kód

číslo: BrE postcode, AmE zip codepoštovní směrovací číslo

čtečka: bar code scannerčtečka čárového kódu

kód: bar codečárový/čárkový kód

krycí: code namekrycí jméno/název

místní: BrE dialling code, AmE area codemístní předvolba

občanský: civil codepráv. občanský zákoník

obchodní: commercial code/lawobchodní zákoník/právo

poštovní: AmE zip code, BrE postcode, postal codepoštovní směrovací číslo

pravidlo: traffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Codepravidla silničního provozu

předpis: traffic rules, BrE Highway Codedopravní předpisy

přístupový: access codepřístupový kód

řád: legal/penal codepráv. právní/trestní řád

sbírka: hl. BrE statute book, zákoník (legal) codepráv. sbírka zákonů

směrovací: postcode, postal code, AmE zip codepoštovní směrovací číslo

směrový: dialling codesměrové číslo tel. předvolba

strojový: machine codevýp. strojový kód

školní: school rules, zásady chování žáků code of conductškolní řád

trestní: penal codetrestní zákoník

zákon: hl. BrE statute book, legal codesbírka zákonů

zákoník: Civil/Criminal/Commercial Codepráv. občanský/trestní/obchodní zákoník