Hlavní obsah

boční

Vyskytuje se v

vítr: side wind, hl. z jiného směru než je kurz lodi crosswindboční vítr

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

netting: sport. side nettingboční síť branky

stake: AmE stake-bodyplochá korba s bočními sloupky na převoz klád ap.

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.