Hlavní obsah

bled [bled]

Související hesla

pt&pp of bleed

Vyskytuje se v

bleeding heart: bleeding-heartfalešně lidumilný nesnažící se však pomoci

bleeding: have a bleeding nosekrvácet z nosu

death: bleed/beat/freeze to deathvykrvácet/umlátit/umrznout

visceral: visceral bleedingvnitřní krvácení

bleed: bleed to deathvykrvácet

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z nosu.

vnitřní: internal injuries/bleeding/organsmed. vnitřní zranění/krvácení/orgány

krev: I had a nosebleed., My nose was bleeding.Tekla mi krev z nosu.

krvácení: stop the bleedingzastavit krvácení

krvácet: have a bleeding nosekrvácet z nosu

téct: His nose is bleeding.Teče mu krev z nosu.

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

žíla: bleed sb, zast. let bloodi přen. pustit komu žilou