Hlavní obsah

attacking [əˈtækɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

acid: acid attackútok kyselinou

airborne: voj. airborne attackvzdušný/letecký útok

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

arson: arson attackžhářský útok

bilious: med. bilious attacksilná nevolnost hl. žlučníková

bomb: bomb attackpumový útok

frontal: frontal attackfrontální útok

massive: massive heart attacktěžký infarkt

murderous: murderous attacknapadení s úmyslem zabít, vražedný útok

panic: med. panic attackpanická ataka, náhlý záchvat úzkosti

plane: attack planeútočný letoun, útočné bojové letadlo

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

submarine: nuclear attack submarinejaderná útočná ponorka

suicide: suicide bomber/attacksebevražedný útočník/útok s výbušninou

terrorist: terrorist attackteroristický útok

transitory: med. transitory ischaemic attacktranzitorní ischemická ataka

unleash: unleash an attackzahájit útok

atentát: bomb attackbombový atentát

bombový: bomb attackbombový útok

infarkt: have a heart attackdostat infarkt

odrazit: repulse/fend off the attackodrazit útok

přejít: go on the offensive, turn defence into attackpřejít do útoku

překvapivý: surprise action/attackpřekvapivý tah/útok

pumový: bomb attackpumový útok/atentát

sebevražedný: suicide attack/s výbušninou bombersebevražedný útok/útočník

srdeční: heart attackmed. srdeční infarkt

teroristický: terrorist attacksteroristické útoky

útočný: forward/attacking/v americkém fotbalu offensive linesport. útočná řada

vzdušný: air(borne) attack, air raid/strikevoj. vzdušný útok/úder

záchvat: heart attackmed. srdeční záchvat

žlučníkový: gall bladder attack, biliary colicmed. žlučníkový záchvat

žralok: shark attacknapadení žralokem, útok žraloka

povel: give the command to attackdát povel k útoku

přepadnout: I was attacked/mugged by two guys.Přepadli mě dva chlapi.

útočit: attack the enemyútočit na nepřítele

útok: nuclear/airborne/artillery/frontal attackatomový/vzdušný/dělostřelecký/frontální útok

verbální: verbal attackverbální útok

zaútočit: They attacked the enemy.Zaútočili na nepřítele.

zezadu: attack sb from behindnapadnout koho zezadu

attack: bomb attackbombový útok