Hlavní obsah

absolvent

Nechtěli jste hledat:

absolvezprostit, zbavit , osvobodit

absolutistabsolutistický

absorbvstřebat, absorbovat, vsát

absorbedzaujatý, upoutaný , zabraný, pohroužený

absorbencysavost, absorpční schopnost

absorbentsavý, absorpční, absorbující

absorbingpoutavý, nesmírně zajímavý

absorptionabsorpce, pohlcení, absorbování, pohlcování, vstřebávání

abstainzdržet/zdržovat se , odepřít si , abstinovat

abstainerabstinent