Hlavní obsah

absorption [əbˈsɔːpʃən or -ˈzɔːp-]

Vyskytuje se v

radiation: radiation absorptionpohlcování záření