Hlavní obsah

musing [mjuːzɪŋ]

Odvozená slova

muse