Hlavní obsah

absolutistický

Nechtěli jste hledat:

absolutismabsolutismus, absolutistická vláda

absolutistabsolutistický

absolvezprostit, zbavit , osvobodit

absorbvstřebat, absorbovat, vsát

absorbedzaujatý, upoutaný , zabraný, pohroužený

absorbencysavost, absorpční schopnost

absorbentsavý, absorpční, absorbující

absorbingpoutavý, nesmírně zajímavý

absorptionabsorpce, pohlcení, absorbování, pohlcování, vstřebávání

abstainzdržet/zdržovat se , odepřít si , abstinovat