Hlavní obsah

god [gɒd]

Podstatné jméno

Citoslovce

  Fráze

  1. God forbid nedej bože, bože chraň zvolání

  Vyskytuje se v

  almighty: God/Christ Almighty!Ježíši!, Panebože!, Bože na nebesích! při překvapení, rozzlobení či zděšení

  bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

  thank: thank Goddíky Bohu

  gift: a gift from God, God's giftdar od Boha, boží dar

  grace: king by the grace of Godz boží vůle král

  sacrifice: human sacrifice to the godslidská oběť bohům

  word: God's Word, Word of Godslovo Boží Bible

  save: God save the king!Ať žije král!, Bůh ochraňuj krále!