Hlavní obsah

DAT

Vyskytuje se v

datum: today's datednešní datum

narození: birthdate, date of birth, zkr. DOBdatum narození

obnova: data recoveryobnova dat

platnost: expiration datedatum vypršení platnosti

přenos: data transfervýp. přenos dat

přesun: data transfervýp. přesun dat

spotřeba: use-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best beforedatum spotřeby

úložiště: data warehousevýp. úložiště dat

výstupní: output signal/data/filevýstupní signál/data/soubor

stanovit: Have you set the date yet?Už jste stanovili datum?

uložit: Do you wish to save the data?Chcete uložit data?

birth: date of birthdatum narození

corrupt: výp. corrupted datapoškozená data

date: closing datedatum uzávěrky

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

draft: ekon. date draftdata směnka

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

effective: effective datedatum účinnosti, datum nabytí platnosti

even: even datednešní datum

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

expiry: expiry date, date of expirydatum vypršení platnosti, platnost do

issue: date of issuedatum vystavení pasu ap.

maturity: on maturitypři splatnosti, k datu splatnosti

recovery: data recoveryobnova dat

retrieval: data retrievalvyhledávání dat

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

warehouse: data warehouseúložiště dat

data: data protection/processingochrana/zpracování dat