Hlavní obsah

Czech [tʃek]

Vyskytuje se v

study: Czech studiesbohemistika

woman: Czech womanČeška

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

český: the Czech RepublicČeská republika

republika: the Czech Republicgeogr. Česká republika

česky: Can you speak Czech?Umíš česky?

národnost: be of Czech nationalitybýt české národnosti

propadnout: fail in Czechpropadnout z češtiny

přeložený: translated into Czechpřeložený do češtiny

spisovně: He speaks standard Czech.Mluví spisovně česky.

vyrobit: made in/product of the Czech Republicvyrobeno v České republice

Czech: Do you speak Czech?Mluvíte česky?