Hlavní obsah

shock [ʃɒk]

Vyskytuje se v

shock: kštice/hříva vlasůshock (of hair)

shock into: sth být tak šokován, že ..., samým údivem něco udělatbe shocked into

shock tactic: šokové/brutální taktiky/metody sloužící ke změně chováníshock tactics

pink: křiklavě růžovýshocking-pink

shock horror: hrůzostrašná historkashock horror story

supply: nabídkový šok náhlý nedostatek základních zdrojůekon. (adverse) supply shock

traumatic: traumatický šoktraumatic shock

treatment: šoková terapie, léčba šokemshock treatment

give: Šokoval mě.He gave me a shock.

have: Utrpěl šok.He's had a shock.