Hlavní obsah

údaj

Vyskytuje se v

fakturační: billing/invoice datafakturační údaje

statistický: statistical data, statisticsstatistické údaje

zneužití: misuse of personal datazneužití osobních údajů

data: computerized dataúdaje zpracované počítačem

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

specification: (technical) specificationstechnické parametry/údaje stroje ap.

údaj: data, podrobné též detailsúdaje