Hlavní obsah

osm

Vyskytuje se v

tisíc: eighteen twentytisíc osm set dvacet letopočet

vstát: I got up at eight o'clock.Vstal jsem v osm hodin.

divide: 8 divided by 4osm děleno čtyřmi

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

meet: Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.

seat: This van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.