Hlavní obsah

counter-intelligence [ˌkaʊntərɪnˈtelɪdʒəns]