Hlavní obsah

visual

Vyskytuje se v

campo: campo visualzorné pole oka

bod: punto visualzorný bod

centrum: área auditiva/visual/olfativa/del hablaanat. sluchové/zrakové/čichové/řečové centrum

obrázkový: diccionario visualobrázkový slovník

paměť: memoria visual/auditiva/espacialpsych. zraková/sluchová/prostorová paměť

typ: tipo visual/auditivo/locomotorpsych. vizuální/auditivní/pohybový typ

vizuální: memoria visualvizuální paměť

zorný: campo visualzorné pole

zrakový: órganos visualesanat. zrakové orgány