Hlavní obsah

también

Vyskytuje se v

a: y tambiéna také zesílení

nejen, nejenom: no solo... sino tambiénnejen... ale i

nýbrž: no sólo... sino tambiénnejen..., nýbrž i

sino: no sólo..., sino (también)...nejen..., ale i/také...