Hlavní obsah

subordinada

Vyskytuje se v

oración: oración subordinadavěta vedlejší

hlavní: oración subordinanteling. hlavní věta

souvětí: oración compuesta coordinada/subordinadasouvětí souřadné/podřadné

vedlejší: oración subordinadaling. vedlejší věta