Hlavní obsah

služba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poskytovaný úkon) servicio m, orden mK Vašim službám!¡A sus órdenes!lékárna s pohotovostní služboufarmacia f de guardiapohotovostní službaservicio m de urgencia
  2. služby (terciární sektor) servicios m plveřejné službyempresa f de servicios públicos
  3. (královská ap.) servicio m, servicios m pl
  4. (vojenská základní ap.) servicio m (militar)základní vojenská službaservicio m militar obligatorionáhradní vojenská službaprestación f social sustitutoria
  5. (vojáka, policisty ap.) servicio mbýt ve služběestar de servicio
  6. (lékařská, informační ap.) servicio mhorská službaservicio m de montañalékařská pohotovostní službaservicio m de urgenciaspečovatelská službaservicio m de atención a domicilioporadenská službaservicio m de consultoríazpravodajská služba rozvědkaservicio m de inteligencia
  7. (pomoc) servicio m, ayuda f(přátelská) favor m

Vyskytuje se v

aktivní: en servicio activov aktivní službě voják ap.

bezpečnostní: servicio de seguridadbezpečnostní služba

k, ke, ku: a su servicio, ColE,VenE a sus órdenesk vašim službám

lékárna: farmacia de guardialékárna s pohotovostní službou

pohotovostní: farmacia de guardialékárna s pohotovostní službou

výzvědný: servicio de inteligencia/informaciónvýzvědná služba rozvědka

zpravodajský: servicio de inteligenciazpravodajská služba špionážní

pečovatelský: servicio de asistenciapečovatelská služba

placený: servicio pagadoplacená služba

pokojový: servicio de habitacionespokojová služba

rozpis: calendario /horario de turnosrozpis služeb

zásilkový: servicio de envío por correozásilková služba

medvědí: hacer a algn un flaco servicioprokázat komu medvědí službu

farmacia: farmacia de guardialékárna s pohotovostní službou

guardia: farmacia de guardialékárna s pohotovostní službou

socorro: casa/puesto de socorrolékařská služba první pomoci zařízení

urgencia: servicio de urgencia(s)pohotovostní služba

gratuito: servicio gratuitobezplatná služba

turno: turno de nochenoční služba

služba: servicio de urgenciapohotovostní služba