Hlavní obsah

složený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

květ: flor compuestasložený květ

list: hoja compuesta/simplesložený/celistvý list

pohyb: movimiento compuestofyz. složený pohyb

věta: oración simple/compuestavěta jednoduchá/složená

zbraň: rendir las armassložit zbraně

zlomek: fracción compuestasložený zlomek

kauce: caucionarsložit kauci

složení: contenido , ingredientes složení výrobku

složit: jurar (el cargo)složit přísahu

zkouška: aprobar, pasar el examensložit/udělat zkoušku

kost: no tener dónde caerse muertonemít kde kosti složit

compuesto: anat. ojo compuestosložené oko hmyzu

examen: pasar/aprobar exámenessložit zkoušky

número: número compuestosložené číslo

palabra: palabra compuesta/derivadasložené/odvozené slovo

složený: futuro perfectoling. budoucí čas složený