Hlavní obsah

sexual

Přídavné jméno

  • sexuální, pohlavníacoso sexualsexuální obtěžováníacto sexualpohlavní stykeducación sexualsexuální výchovaórganos sexualespohlavní orgány

Vyskytuje se v

abuso: abuso sexualpohlavní zneužívání

acoso: acoso sexualsexuální obtěžování/harašení

desviación: desviación sexualsexuální úchylka

maníaco: maníaco sexualsexuální maniak

perversión: perversión sexualsexuální perverze, zvrácenost

reproducción: reproducción sexual/asexualpohlavní/nepohlavní rozmnožování

atracción: atracción sexualsexuální přitažlivost

druhotný: rasgos sexuales secundariosdruhotné pohlavní znaky

maniak: maníaco sexualsexuální maniak

nemoc: enfermedad de transmisión sexualpohlavně přenosná nemoc

pohlavně: enfermedades de transmisión sexualpohlavně přenosné choroby

pohlavní: reproducción sexualpohlavní rozmnožování

sekundární: rasgos sexuales secundariosbiol. sekundární pohlavní znaky

touha: deseo sexualsexuální touha

výchova: educación sexualsexuální

znak: caracteres sexualesbiol. pohlavní znaky

sexuální: acoso sexualsexuální obtěžování

sexual: acoso sexualsexuální obtěžování