Hlavní obsah

reproducción

Vyskytuje se v

oplodnění: reproducción asistida, inseminación artificialmed. umělé oplodnění

pohlavní: reproducción sexualpohlavní rozmnožování

reprodukce: reproducción de la poblaciónstat. reprodukce obyvatelstva

reproducción: reproducción sexual/asexualpohlavní/nepohlavní rozmnožování