Hlavní obsah

saldar

Vyskytuje se v

saldo: saldo de la cuentazůstatek na účtu

pasivní: saldo deficitariopasivní zůstatek

srovnávat: ajustar las cuentas, cancelar/saldar las deudassrovnávat dluhy

účet: saldo (de la cuenta)zůstatek na účtu

zůstatek: saldo en la cuentazůstatek na účtě

srovnat: ajustar las cuentas, cancelar/saldar las deudassrovnat dluhy