Hlavní obsah

regularmente

Vyskytuje se v

conjugación: conjugación regular/irregularpravidelné/nepravidelné časování

tetraedro: tetraedro regularpravidelný čtyřstěn

matice: matriz regular/singularregulární/singulární matice

pravidelný: poliedro regulargeom. pravidelný mnohostěn

sloveso: verbo regular/irregularpravidelné/nepravidelné sloveso

stálý: ejército regular/permanentestálá armáda

regular: por lo regularobvykle, obyčejně