Hlavní obsah

registrovaný

Nechtěli jste hledat:

registrarprohledat

registroprohlídka , inspekce, kontrola

reglapravítko, měřítko

regladořízený, podřízený , určený

reglajeseřízení, úprava, nastavení

reglamentaciónnařízení, předpisy, řád, pravidla

reglamentarstanovit/určit pravidla , reglementovat

reglamentarionormativní, závazný, povinný

reglamentista(přísně) dodržující pravidla, vyžadující (přísné) dodržování pravidel

reglamentořád, pravidla, stanovy