Hlavní obsah

registrace

Nechtěli jste hledat:

registrarprohledat

registralrejstříkový, matriční

regirřídit, spravovat

registraciónregistrace, zápis

registrado(za)registrovaný, evidovaný

registradorzaznamenávající, registrující

registroprohlídka , inspekce, kontrola

reglapravítko, měřítko

regladořízený, podřízený , určený

reglajeseřízení, úprava, nastavení