Hlavní obsah

registr

Nechtěli jste hledat:

regirřídit, spravovat

registrarprohledat

registroprohlídka , inspekce, kontrola

registraciónregistrace, zápis

registrado(za)registrovaný, evidovaný

registradorzaznamenávající, registrující

registralrejstříkový, matriční

reglapravítko, měřítko

regladořízený, podřízený , určený

reglajeseřízení, úprava, nastavení