Hlavní obsah

quita

Vyskytuje se v

quitar: de quita y ponodnímatelný, oddělávací, sundávací

silla: quitar la silla a algnpřebrat místo komu, připravit o místo koho

iluze: quitar a algn las ilusiones, desilusionar, desengañar a algnpřipravit koho o iluze

panenství: quitar a algn la virginidadpřipravit koho o panenství

přebírat: quitar clientes a algnpřebírat zákazníky komu

připravit: quitar la vidapřipravit o život

setřít: despolvorear alg, quitar el polvo de algsetřít prach z čeho

sklidit: quitar de en mediopřen. sklidit z cesty odstranit

spravit: quitar el empalago, desempalagar a algnspravit chuť komu

velení: quitar el mandozbavit velení

brát: No me lo quites.Neber mi to.

myšlenka: No puedo quitarme de la mente que ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

plyn: quitar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

přebrat: quitar/robar la noviapřebrat děvče

utřít: quitar el polvo de algutřít prach na čem, kde

zabránit: No tiene remedio., No tiene quite.Tomu se nedá zabránit.

zbavit: quitar la responsabilidad de algnzbavit odpovědnosti koho

balvan: ¡Se me quitó un (gran) peso de encima!To mi spadl balvan ze srdce!

důležitost: quitar hierro a algzbavit na důležitosti co

klobouk: ¡Me quito el sombrero!, ¡Me descubro!Klobouk dolů!

maska: quitarle a algn la máscarastrhnout komu masku odhalit jeho úmysly

servítek: a calzón quitado, sin pelos en la lengua, sin reparo(s)bez servítků mluvit nebo jednat přímo

spadnout: quitársele a algn un peso de encimaspadnout komu kámen ze srdce

vyhnat: quitar a algn alg de la cabezavyhnat komu co z hlavy