Hlavní obsah

poskytnout

Dokonavé sloveso

  • komu co dar, brindar(umožnit) facilitar(udělit) conceder, otorgar a algn algposkytnout penízedar dinero, (sponzorovat ap.) dotarposkytnout komu (první) pomocprestar (primeros) auxilio(s)/socorro a algnposkytnout vzděláníescolarizar

Vyskytuje se v

pomoc: prestar ayuda , prestar auxilio poskytnout pomoc

záruka: otorgar garantía , garantizarposkytnout záruku

posada: dar posada a algnposkytnout ubytování komu

socorro: prestar socorroposkytnout pomoc

poskytnout: dar dinero, sponzorovat ap. dotarposkytnout peníze