Hlavní obsah

přijímací

Přídavné jméno

  1. (k zachycení ap.) de recepción(přijímající) recipiente
  2. (do skupiny ap.) de admisión, de ingresopřijímací zkouškaexamen m de admisiónpřijímací pohovorentrevista f de ingreso
  3. (k veřejnému slyšení) de recibopřijímací pokojrecibidor m, salón m, sala f de recibo

Vyskytuje se v

pohovor: entrevista de trabajopřijímací pohovor do práce

složit: ingresarsložit přijímací zkoušky být přijatý

zkouška: examen de admisión, ve Španělsku selectividad přijímací zkouška

examen: examen de admisiónpřijímací zkoušky

ingreso: examen de ingresopřijímací zkouška

přijímací: examen de admisiónpřijímací zkouška