Hlavní obsah

mikrovlnný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

trouba: (horno de) microondas mikrovlnná trouba

záření: radiación electromagnética/nuclear/de microondaselektromagnetické/jaderné/mikrovlnné záření

horno: horno (de) microondasmikrovlnná trouba

microonda: horno (de) microondasmikrovlnná trouba

mikrovlnný: (horno de) microondas mikrovlnná trouba