Hlavní obsah

laboratorio

Vyskytuje se v

astrofyzikální: laboratorio de astrofísicaastrofyzikální laboratoř

podmínka: en condiciones de laboratoriov laboratorních podmínkách

praktikum: clase práctica en laboratorio/de químicalaboratorní/chemická praktika

váha: balanza de laboratorio/farmacialaboratorní/lékárenské váhy