Hlavní obsah

iglesia

Podstatné jméno ženské

  1. kostel, chrámiglesia catedralkatedrála
  2. Iglesia církevcasarse por la Iglesiauzavřít církevní sňatek, oženit se/vdát se v kostelepadre de la Iglesiacírkevní otec

Vyskytuje se v

anglicano: Iglesia anglicanaanglikánská církev

casar: casarse por lo civil/Iglesiauzavřít občanský/církevní sňatek

católico: Iglesia católica (romana)(Římsko)katolická církev

parroquial: iglesia parroquialfarní kostel

protestante: Iglesia protestanteprotestantská církev

iglesia: Iglesiacírkev