Hlavní obsah

iglesia

Podstatné jméno ženské

  1. kostel, chrámiglesia catedralkatedrála
  2. Iglesia církevcasarse por la Iglesiauzavřít církevní sňatek, oženit se/vdát se v kostelepadre de la Iglesiacírkevní otec

Vyskytuje se v

anglicano: Iglesia anglicanaanglikánská církev

casar: casarse por lo civil/Iglesiauzavřít občanský/církevní sňatek

católico: Iglesia católica (romana)(Římsko)katolická církev

parroquial: iglesia parroquialfarní kostel

protestante: Iglesia protestanteprotestantská církev

anglikánský: Iglesia Anglicanaanglikánská církev

církevní: padre de la Iglesiacírkevní otec

kostel: iglesia parroquialfarní kostel

odluka: separación Iglesia-Estadopolit., práv. odluka církve od státu

pravoslavný: Iglesia ortodoxapravoslavná církev

římskokatolický: Iglesia Católico Romanařímskokatolická církev

starokatolický: Iglesia vieja católicastarokatolická církev

východní: Iglesias orientalescírk. východní církve

ženit se: casarse por la Iglesiaženit se v kostele uzavřít církevní sňatek

brát se: casarse por la iglesia/por lo civilbrát se v kostele/na úřadě

iglesia: iglesia catedralkatedrála