Hlavní obsah

grasa

Vyskytuje se v

ácido: ácido grasomastná kyselina

animal: grasas animalesživočišné tuky

bajo: bajo en grasanízkotučný jogurt ap.

subcutáneo: grasa subcutáneapodkožní tuk

cabello: cabello grasomastné vlasy

graso: chem. ácidos grasosmastné kyseliny

grasa: grasa animal/vegetalživočišný/rostlinný tuk