Hlavní obsah

ácido

Podstatné jméno mužské

  1. chem.kyselinaácido clorhídricokyselina chlorovodíkováácido grasomastná kyselinaácido sulfúricokyselina sírová
  2. slang.trip, papírek LSD

Vyskytuje se v

acético: ácido acéticokyselina octová

acetilsalicílico: ácido acetilsalicílicokyselina acetylsalicylová

ascórbico: ácido ascórbicokyselina askorbová

cianhídrico: ácido cianhídricokyanovodík, kyselina kyanovodíková

cítrico: ácido cítricokyselina citronová

desoxirribonucleico: ácido desoxirribonucleicokyselina deoxyribonukleová

fórmico: ácido fórmicokyselina mravenčí

lluvia: lluvia ácidakyselý déšť

ribonucleico: ácido ribonucleicokyselina ribonukleová, RNA

sulfuroso: ácido sulfurosokyselina siřičitá

tartárico: ácido tartáricokyselina vinná

úrico: chem. ácido úricokyselina močová

clorhídrico: ácido clorhídricokyselina chlorovodíková

graso: chem. ácidos grasosmastné kyseliny

citronový: ácido cítricochem. kyselina citronová

déšť: lluvia ácidakyselý déšť

listový: ácido fólicochem. kyselina listová

mastný: ácidos grasoschem. mastné kyseliny

mléčný: ácido lácticochem. kyselina mléčná

nasycený: ácidos grasos insaturadosnenasycené mastné kyseliny

olejový: ácido oleicochem. kyselina olejová

sírový: ácido sulfúricokyselina sírová

vinný: ácido tartáricochem. kyselina vinná

močový: ácido úricochem. kyselina močová

ácido: ácido clorhídricokyselina chlorovodíková